Новини

Події

11.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13975944

4. Місцезнаходження емітента

33022 Рiвненська область - мiсто Рiвне вул. Костромська, 25

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09

6. Електронна поштова адреса емітента

uristkom@renome.ua


Повернутися до списку

Головна сторінка Блоги