Новини

Події

30.03.2017

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

33022 місто Рівне вул. Костромська, буд. 25

4. Код за ЄДРПОУ

13975944

5. Міжміський код та телефон, факс

(0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09

6. Електронна поштова адреса

uristkom@renome.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

29.03.2017

20000000

23.03.2017 - 23.09.2017

безпосередньо акціонерам


Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 23.03.2017 року (протокол № 01-2017 від 23.03.2017 року). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:13.04.2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів: 20000000,00 грн. Строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з 23.03.2017 року. Спосіб та порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на їх розрахункові рахунки або видачі коштів з каси товариства частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, до кінця кожного календарного місяця строку виплати дивідендів.Повернутися до списку

Головна сторінка Блоги